Cân cảnh báo khối lượng

Cân cảnh báo khối lượng

Cân sẽ báo các màu đèn khác nhau phụ thuộc vào giá trị cân thực tế: Nếu khối lượng sản phẩm nhỏ hơn mlo, đèn vàng sáng; Nếu trong giới hạn, đèn xanh sáng báo OK; nếu khối lượng lớn hơn mhi thì đèn đỏ sáng báo hiệu khối lượng vượt quá tiêu chuẩn.

Cân cảnh báo khối lượng

Cân cảnh báo khối lượng

Đúng như tên gọi, chức năng quan trọng nhất của cân cảnh báo khối lượng là cảnh đưa ra tín hiệu cảnh báo cho khách hàng biết về khối lượng sản phẩm đặt lên cân có đạt tiêu chuẩn đưa ra hay không.

Thông thường, với một sản phẩm nhất định thì tiêu chuẩn sản xuất cho phép giá trị khối lượng sản phẩm đó nằm trong một giới hạn nhất định. Nếu khối lượng nằm ngoài giới hạn này, sản phẩm có thể có lỗi hoặc lẫn sang sản phẩm khác.

1. Cân kiểm tra cảnh báo sản phẩm lỗi
Cụ thể, với vỏ hộp điện thoại chẳng hạn, khối lượng là mtc và khối lượng này phải đảm bảo yêu cầu:

mlo < mtc < mhi

Trong đó: mlo và mhi tương ứng là các giới hạn dưới và trên của khối lượng sản phẩm.

Để kiểm tra khối lượng sản phẩm có đạt chuẩn hay không, thông thường sẽ phải cân sản phẩm đó lên và so sánh với giới hạn tiêu chuẩn. Việc này tốn rất nhiều thời gian vì số lượng sản phẩm thường rất lớn.

Cân kỹ thuật cảnh báo sẽ giải quyết việc này.

Chức năng chính của cân là cảnh báo cho người sử dụng biết khối lượng của sản phẩm trên cân có đạt chuẩn.

Các hình thức cảnh báo:

– Cảnh báo bằng còi: Cân sẽ báo còi khi sản phẩm không đạt hoặc đạt (tùy theo lựa chọn của người sử dụng). Cách này tiện lợi cho việc sử dụng cân riêng rẽ vì cảnh báo sẽ không bị “nhiễu” bởi các cân khác để xung quanh.

– Cảnh báo bằng đèn: Cân sẽ báo các màu đèn khác nhau phụ thuộc vào giá trị cân thực tế: Nếu khối lượng sản phẩm nhỏ hơn mlo, đèn vàng sáng; Nếu trong giới hạn, đèn xanh sáng báo OK; nếu khối lượng lớn hơn mhi thì đèn đỏ sáng báo hiệu khối lượng vượt quá tiêu chuẩn.

2. Cân kiểm tra phân loại sản phẩm
Cân cảnh báo kiểm tra phân loại sản phẩm là cân dùng để loại bỏ những sản phẩm khác loại ra khỏi lô sản phẩm.

Nguyên lý hoạt động của cân này như sau:

– Với một loại sản phẩm A có khối lượng mtcA và sai số cho phép của giá trị này là x%, khi đưa lên cân, nếu khối lượng thực tế sai khác quá x% thì giá trị cảnh báo sẽ là FAILSE (Có thể đưa cảnh báo đèn xanh/đỏ hoặc cảnh báo bằng còi).

– Trong lô sản phẩm, các sản phẩm sẽ đồng đều nhau. Do vậy, nếu lẫn vào sản phẩm khác loại thì khi kiểm tra cân sẽ cảnh báo FAILSE và giúp cho người vận hành có thể loại bỏ sản phẩm đó ra khỏi lô sản phẩm loại A.

3. Các dạng cảnh báo khác
Công ty TNHH đo lường tự động Chúng tôi với đội ngũ kỹ thuật viên nhiều kinh nghiệm sẽ đáp ứng mọi giải pháp về đo lường và cảnh báo khối lượng cho khách hàng.