Tag: sử dụng cân điểm bột

Tư vấn sử dụng cân điểm bột

Tư vấn sử dụng cân điểm bột

Phải lấy đủ số mẫu tương ứng với khối lượng lô hàng giao nhận. Giá trị điểm bột của lô hàng là trung bình cộng của điểm bột xác định trên các mẫu đã lấy của lô hàng.

Tư vấn sử dụng cân điểm bột

Tư vấn sử dụng cân điểm bột

Cân điểm bột vẫn là phương thức xác định hàm lượng tinh bột sắn nhanh nhất, đơn giản nhất cho các đơn vị kinh doanh sắn tươi (củ mì) và sản xuất tinh bột sắn.

Việc sử dụng cân điểm bột mang lại nhiều lợi ích thiết thực, tuy nhiên vẫn có nhiều đơn vị chưa sử dụng đúng cách trong việc chọn mẫu và cân để mang lại kết quả chính xác nhất. Bài viết này, chúng tôi hy vọng sẽ giúp khách hàng trong việc lấy mẫu cân và thao tác chính xác nhất trong việc xác định hàm lượng tinh bột sắn.

Quy định về cách chọn mẫu sắn và thao tác xác định hàm lượng tinh bột sắn
“Mẫu” là một lượng sắn tươi có khối lượng chính xác 5kg, được lấy ngẫu nhiên từ các vị trí khác nhau của lô hàng với các quy định:

1) Mẫu phải được lấy tại thời điểm và ngay nơi giao nhận hàng hóa (sắn tươi)

2) Mẫu phải là sắn nguyên củ, nguyên vỏ đã được làm sạch đất cát bám bên ngoài (Không được rửa bằng nước)

Phải lấy đủ số mẫu tương ứng với khối lượng lô hàng giao nhận. Giá trị điểm bột của lô hàng là trung bình cộng của điểm bột xác định trên các mẫu đã lấy của lô hàng.

Quy định về nước sử dụng trong cân điểm bột
Bên cạnh cách chọn mẫu, nước sử dụng trong cân điểm bột cũng phải đảm bảo một số yêu cầu nhất định theo quy định:

1) Nước sử dụng trong cân điểm bột sắn là nước sạch sinh hoạt

2) Nước phải được thay sau mỗi 10 lần cân (cân 10 mẫu)

Như vậy, Công ty TNHH đo lường tự động Chúng tôi đã chỉ rõ quy cách lựa chọn mẫu cũng như sử dụng nước trong cân điểm bột đúng quy định. Thực hiện đúng thao tác lựa chọn mẫu và thao tác cân sẽ mang lại độ chính xác cao nhất cho lô hàng của bạn.

Nếu cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Bạn cũng có thể chat trực tuyến với chúng tôi (góc dưới bên trái) để được tư vấn nhanh chóng nhất.